Olimpiada Wiedzy Technicznej.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się i brali w niej udział:
· Karol Biczkowski kl.II f
· Grzegorz Chmielewski kl.III b
Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKRTA”.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się i brali w niej udział:
· Karol Biczkowski kl. II f
· Adam Miotk kl. II f
· Martyna Sawicka kl. III a
· Paweł Rokicki kl. II c
· Adrian Smoter kl. III e
· Sebastian Hinz kl. IV d
Konkurs „Indeks wcześniej” organizowany przez Politechnikę Gdańską:
· Bartosz Puchalski kl. IV f - laureat konkursu (jednocześnie uzyskał wstęp na Politechnikę Gdańską na Wydział Elektrotechniki i Automatyki bez postępowania kwalifikacyjnego)
Do drugiego etapu zakwalifikowali się:
· Paweł Dzierżek kl.III al
· Bartłomiej Moszczyński kl.III al
· Andrzej Belka kl IV b
· Marek Kurowicki kl.IV c
· Mateusz Kamiński kl.IV e
· Piotr Kleban kl.IV e
· Piotr Grota kl.IV f
Konkurs na uczniowską prezentację dowolnie wybranego zagadnienia z fizyki lub astronomii w ramach IV BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI
· Wojciech Przyborowski kl. II al, Andrzej Rajski kl. II al- wyróżnienie
Tomasz Jabłoński kl.II al –zakwalifikował się do II etapu.