rok szkolny 2004/2005

stypendia Prezesa Rady Ministrów
- Kamil Kozłowski
- Paweł Piechowiak
- Krzysztof Wójcikiewicz
stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego (za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004)
- Kamil Kozłowski
- Paweł Piechowiak
- Maciej Postepki
- Sebastian Sokołowski
stypendia Prezydenta Miasta Gdańska (za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004)
- Kamil Bystryk
- Bartosz Jaszul
- Kamil Kozłowski
- Paweł Piechowiak
- Faustyna Popkiewicz
- Maciej Postepki
- Jakub Sikorki
- Sebastian Sokołowski
stypendium i medal Prezydenta Miasta Gdańska dla Najlepszego Maturzysty
- Kamil Kozłowski