stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych (za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012) :
Maciej Tarnowski - 4a
Paweł Jędrzejczyk - 4b
Piotr Pieniążczak - 4b

stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszego maturzysty:
Karol Dłużewski -absolwent


stypendium Prezesa Rady Ministrów:
Patryk Wardziński-3c

stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj.pomorskiego:

Paweł Jędrzejczyk - IV b


stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego :
Karol Dłużewski-absolwent