stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych (za osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013) :
Maciej Tarnowski- absolwent
Paweł Jędrzejczyk - absolwent
Przemysław Plichta - absolwent
Damian Skazalski - absolwent
Wojciech Sowiński - 3a
Igor Marciniak - 2c

stypendium Prezesa Rady Ministrów:
Patryk Wardziński-4c


stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj.pomorskiego:
Krystian Ciesielski -3a