rok szkolny 2003/2004

stypendia Prezesa Rady Ministrów
- Sebastian Kasprzyca
- Paweł Piechowiak
- Dawid Rostkowski
stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (za osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003)
- Kamil Patelczyk
stypendia Prezydenta Miasta Gdańska (za osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003)
- Sebastian Kurek
- Łukasz Kwoska
- Kamil Patelczyk
- Adam Popkiewicz
- Faustyna Popkiewicz
- Daniel Wachowiak
nagroda Kuratora Oświaty dla Najlepszego Maturzysty
- Dawid Rostkowski