stypendium Prezesa Rady Ministrów : Tomasz Bykowski- IVa
stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego : Mirosław Piotrowski-absolwent
stypendium Ministra Edukacji Narodowej : Mirosław Piotrowski-absolwent
stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych (za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008)
- Dawid Bak kl. IV B
- Tomasz Bykowski kl. IV A
- Piotr Grzechynia kl. IV B
- Szymon Kakol kl. IV B
- Michał Król kl. IV B
- Daniel Kurszewski kl. III C
- Mirosław Piotrowski – już absolwent