rok szkolny 2011/2012

stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych (za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011) :
Przemysław Słowiński-absolwent
Tomasz Dacka-absolwent
Paweł Jędrzejczyk-IIIb
stypendium Prezesa Rady Ministrów - Dawid Lewsza -IV c
stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj.pomorskiego:
Paweł Jędrzejczyk-IIIb
Piotr Wnorowski-IVd