RCKiK – krwiodawstwo (koordynatorka szkolna p. E. Sadłek) –krew oddało kilkadziesiąt osób, pobrano kilkadziesiąt litrów krwi.


Zbiórka na schronisko PROMYK i wyjazdy do schroniska (opiekunki p. E. Sadłek, p. K. Chmielowska


DKMS – klasy 4d i 1f Spotkanie online potwierdzone certyfikatami dla uczniów


“Każdy może pomóc” akcja charytatywna (opiekunka p. A. Marcinko) – klasa 4 a przygotowała prezenty dla 2 chłopców w wieku 8 i 10 lat z ubogich rodzin – zebrano na ten cel około tysiąca zł